ردیف

 

عنوان

 

نوع تحقیق

 

ارائه دهنده

 

تاریخ ارائه

 

1

 

بررسی تصادفات موتورسیکلت­ها و مدل­های ریاضی مربوط به آن

 

سمینار

 

مهدی زنگویی

 

زمستان 83

 

3

 

بررسی ایمنی عابر پیاده

 

سمینار

 

مسعود رضایی

 

شهریور 84

 

4

 

بررسی نقش عوامل جاده­ای در ایمنی

 

سمینار

 

جوادرضا واحدی

 

مهر 81

 

5

 

تخصیص بهینه منابع در پروژه­های ایمن­سازی راه

 

سمینار

 

حمیدرضا بهنود

 

شهریور 84

 

6

 

گزارش جهانی پیشگیری از مصدومیت­های تصادفات ترافیکی

 

ترجمه

 

رحمانی، صادقی، مقدم نیری

 

دی 1384

 

7

 

گزارش محاسبه شاخص ایمنی پل­ها

 

مطالعه میدانی

 

بهنود، سبحانی، مزاری، جمشیدی، هاتفی، میربد

 

تابستان 1383

 

2906 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.