ردیف

 

عنوان

 

ارائه دهنده

 

تاریخ ارائه

 

1

 

مدیریت روسازی در کشورهای در حال توسعه و به کار گیری الگوریتم ژنتیک برای بهینه­سازی شبکه راه

 

کامران رفیعی

 

زمستان 80

 

2

 

حفاظ­های ایمنی و تاثیر آن بر ایمنی ترافیک

 

مهدی شهیدیان

 

مهر 82

 

3

 

بررسی ایمنی در محل پل­ها

 

جوادرضا واحدی

 

مهر 82

 

4

 

پیش­بینی شدت تصادفات در جاده­های دوخطه برون­شهری با استفاده از مدل­های انتخابی چندگانه ترتیبی

 

پیام رحمانی

 

زمستان 82

 

5

 

تعیین اولویت در طرح­های ایمن­سازی جاده­ای ایران بر اساس شاخص­های هزینه- فایده

 

فرامرز قدیریان

 

تابستان 84

 

6

 

تخمین شدت تصادفات عابرین پیاده در شهرستان مشهد با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

 

مسعود رضایی

 

زمستان 84

 

7

 

پیش­بینی شدت تصادفات موتورسیکلت­ها در شهرستان مشهد با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

 

مهدی زنگویی

 

زمستان 84

 

8

 

ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه­های روکشی، بازسازی و بازیابی (3R) و ارتقای نرم­افزار RSRAP

 

حمیدرضا بهنود

 

شهریور 85

 

9

 

كاربرد GIS، الگوريتم ژنتيك و منطق فازي در پيدا كردن مسير بهينه كاميون­هاي حامل مواد خطرناك

 

امير سبحاني

 

تابستان 85

 

10

 

بررسی وضعیت گذرگاه­های هم­سطح ریلی- جاده­ای و ارائه مدل پیش­بینی فراوانی و شدت تصادف

 

علی­اصغر صادقی

 

شهریور 87

 

11

 

ارزیابی عملکرد تقاطع­های چراغدار هوشمند با استفاده از تکنیک شبیه­سازی

 

سیدحسین دخانچی

 

تابستان 87

 

12

 

مدل­سازی فراوانی تصادفات مسیرهای درون­شهری بر اساس مشخصات مسیر و کاربرد GIS در آن

 

حمید عطاران کاخکی

 

تابستان 86

 

4071 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:بخشها

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.